20 Ekim 2011 Perşembe

Doğmak,Doğum,Doğu,Güneş,Gün,Eş,Bir,Aynı,Can,Kardeş,İnsan?

Doğum,doğmak,doğu,güneş,sabah,şafak,ölüm,ölü,cinayet,kan,can,bağ,kardeş,kurban,kurşun,yürek,vicdan,insan ?
Hiç olmamışlar sanki.Hayatımıza hiç girmemişler ya da girmişler görmemişiz.Aslında hep varlarmış ama yokmuşlar da.Kör olmuşuz.Neden bilinmez, vakti zamanında bir şey olmuş bizi kör etmiş.Masal anlatmıyorum; fakat kimilerine göre masal anlatıyorum.Bu kimileri hem kör hem de şuursuz.Gözleriyle birlikte akıllarını da yitirmişler.Zamanla  yitirilen aklın peşinden vicdan da gitmiş.Yok olmuş.Aslında onun eskiden bile bulunduğuna dair şüphelerim yok değil.İçinde bulunan bu hal, hal değil; fakat onlara göre en iyi hal bu hal.Üst tarafta sorun olduğu için anlatamıyorsun da.Deniyorsun : Bak kardeşim,kardeş.Karın-daş.Eş.Bir.Aynı.Eşit.Can.Kan.Cinayetler.Yok.Kör...Yok,olmuyor anlatamıyorsun, aklı başka yerlere kayıyor.Konuşuyor,hep konuşur zaten.Ne konuşuyor bu diyorsun durup dinliyorsun aklın almıyor.Bu kadar da olmaz diyorsun.Kanın donuyor!
Yaşanmaz burda diyorsun isyan ediyorsun böylelerine, sen de başlıyorsun,konuşuyorsun.Durmadan konuşuyorsun.İyi konuşuyorsun da sen ne yapıyorsun?Sen de başkalarını yok sayıyorsun ya da  "mış" gibi yapıyorsun.Üzülmüş gibi, vicdanlıymış gibi , anlıyormuş gibi.
Bu ara ülkede bir "-mış" gibi hali var,yok değil.Var.
Sanki hepimiz İnsan-mışız gibi davranıyoruz.
Bu ara.Daha fazla uzamasın bu ara, uzun-muş gibi yapıp kısa sürsün.
Bitmesin mi? Bitsin.